начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

20 Февруари 2011 г.
Ново в Закона за местните данъци и такси
Във връзка с изменението на Закона за местните данъци и такси, който влезе в сила от 01.01.2010г., отдел “Местни приходи” има нови правомощия на публичен изпълнител по обезпечаване на данъчните задължения. Видовете обезпечителни мерки по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са следните: Запор върху вземания на длъжника; Възбрана върху недвижим имот или кораб; Запор върху движими вещи; Запор върху средства на длъжника в каси; Запор върху стоки в оборот; Запор върху вземания на длъжника от трети страни; Запор върху ценни книжа и дялове; Към тези мерки се преминава след като е изтекъл срока за доброволно плащане и задължението след този срок не е погасено. Затова, уважаеми съграждани, своевременно погасявайте своите задължения към Община Троян, за да не се пристъпва до споменатите мерки. При невъзможност да платите наведнъж цялата сума, имате право на 4 вноски за Данък върху недвижимите имоти и ТБО / твърди битови отпадъци/, както следва: Първа вноска – от 01.март до 30 април 2010г.; Втора вноска - до 31 юни; Трета вноска – до 30 септември; Четвърта вноска – до 30 ноември 2010г. За Данък върху превозните средства плащането е на две равни вноски: Първа вноска – до 31 март; Втора вноска – до 30 септември 2010г.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia