начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

04 Септември 2019 г.
Всички управители на места за настаняване, трябва да подават информация към ЕСТИ
От началото на месец октомври всички управители на места за настаняване, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изисквания от Закона за туризма Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери и физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти, трябва да подават информация към ЕСТИ (Единна система за туристическа информация), съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Съгласно изискванията на чл. 116 от Закон за туризма, Лицата, извършващи хотелиерство, во-дят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на ту-ризма. Регистърът се води чрез: централизирана информационна система, поддържана от министъ-ра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп; избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление; на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма. Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕС-ТИ, е 30 септември 2019 г. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на http://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез ин-тернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ. Община Троян публикува на официалната си интернет страница www.troyan.bg и на турис-тическия сайт www.visit.troyan.bg видео инструкции за работа и попълване на данни, пре-доставени от Министерство на туризма.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia