начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

03 Ноември 2017 г.
РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”– гр.ТРОЯН
С настъпилото застудяване на времето, в домакинствата започнат да използват различни по вид отоплителни и нагревателни уреди. Значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагреватилн уреди или техническа неизправност. За да намалим риска е необходима сериозна подготовка, както на самите отоплителни уреди, така и на инсталациите в домовете и помещенията, в които се съхраняват горива. Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро-обезопасеността на нашия дом. За да предотвратите пожар в дома си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация: Ако използвате печка с твърдо гориво или камина Тя трябва да бъде инсталирана на 50 см около нея да няма горими материали. Преди настъпване на отоплителния сезон да проверяват и почистват комините. Да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печки с твърдо гориво. Абсолютно се забранява съхраняването на твърдо и течно гориво в подпокривните пространства, техническите помещения на етажите и стълбищните клетки в жилищните сгради. Ако използвате електрически отоплителни уреди Те трябва да са стандартни и изправни, и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището. Уредът трябва да стои на не по-малко от 50 см. от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – нощем завивките могат да паднат от леглото и да се запалят. Не се допуска подсилване на предпазителите или използване на нестандартни такива в ел.таблата. Ако използвате пропан-бутан за отопление За да не възникне експлозия, бутилката с газ трябва да не бъде поставяна в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. Важното е редуцир-вентила да бъде стандартен и изправен, а газопроводът – стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални - от синтетичен каучук. В никакъв случай не извършвайте некомпетентен ремонт за газови уреди и особено - на газови бутилки. Преди да включите газовия уред, проветрявайте помещението. Проверете за пропускане на газ от маркуча, съединенията, редуцир-вентила. Никога не проверявайте херметичността на газовата бутилка с пламък, а само с обоняние или с пенообразуващи вещества. При констатиране на теч, изнесете уреда на открито – двор, тераса. Пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско по пода, лесно образува взривоопасни концетрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване (цигари, искри от контактни ключове, дори искра при включване на осветлението). Поради това е забранено е използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения без вентилация и такива, намиращи се под нивото на терена (сутерени, избени помещения и подземни гаражи). При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не предприемайте гасителни действия, преди да е изключен притока на газта. Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068668642. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia