начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

24 Юни 2011 г.
Подписан е договорът с изпълнителя на проекта за водния цикъл на с. Шипково
На 13 юни в Община Троян бе подписан договор между кмета на общината Минко Акимов и изпълнителния директор на “Пътностроителна техника” АД, гр. София Иван Иванов, в изпълнение на решение № 250 / 30.03.2010г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с. Шипково, община Троян”, неразделна част от изпълнението на проект № 11/321/00627 “Интегриран проект за водния цикъл на село Шипково” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 3 529 544 лв. – безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Предвижда се строителството на пречиствателно съоръжение за фекално-битови води, изграждане на главен колектор І и ІІ и профили ІV и V. ; изграждане на три броя дъждопреливници, две дънни преминавания и брегово заустване след пречиствателното съоръжение. И още – реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по трасетата на изграждащите се канализационни колектори и профили. Срокът за изпълнение на подписания вчера договор е 11 месеца.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia