начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

29 Март 2015 г.
Агенция за социално подпомагане и Община Троян за реализиране на Проект „Нови възможности за грижа“
Предстои сключване на партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Троян за реализиране на Проект „Нови възможности за грижа“ (за услугата „личен асистент“). АСП е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Община Троян ще получи 4800 часа месечен лимит, който ще бъде разпределен на 30-40 лица след индивидуалната оценка на потребностите им. Проектът се реализира на територията на цялата страна и е с общ бюджет 64 966 534,16 лв., в т.ч. 55 221 554,04лв. са средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране в размер на 9 744 980,12 лв. Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността. Целевите групи са: Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Семейства на деца с увреждания; Самотно живеещи тежко болни лица. Чрез дейностите по проекта ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Продължителността на проекта е 13 месеца, до април 2016г. Срокът за предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ е 10 месеца. От 27.03.2015г. до 09.04.2015г. в стая № 34 на общинска администрация Троян ще се извърши прием на документи от кандидат-потребители, лични асистенти и медицински специалисти. От 30.03.2015г. на сайта на община Троян ще бъдат достъпни бланки на документите за кандидатстване, както и списък на изискуеми документи за включване в проекта. За контакти тел.: 0670 68034 В. Даскалова, главен експерт „Социална и здравна политика“ в общинска администрация. ДОНКА МИХАЙЛОВА Кмет на Община Троян
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia