начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

06 Март 2015 г.
От 13 февруари 2015 г. стартира кампания по събиране на местните данъци и такси
Уважаеми Граждани и Ръководители на предприятия, От 13 февруари 2015 г. стартира кампания по събиране на местните данъци и такси. Сроковете за внасяне на задълженията за 2015 г. са следните: -> данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. -> данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим.На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. -> патентен данък плащане на четири вноски: За първо тримесечие – до 31 януари; За второ тримесечие – до 30 април; За трето тримесечие – до 31 юли; За четвърто тримесечие – до 31 октомври; -> туристически данък: дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/, в кметствата по селата и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка: Общинска банка АД кл. Ловеч, офис Троян Банкова сметка – BG 16 SOMB 9130 84 33730544 BIC - SOMBBGSF Код за вид плащане: патентен данък – 44 14 00 данък недвижими имоти – 44 21 00 данък върху превозните средства – 44 23 00 такса битови отпадъци – 44 24 00 туристически данък - 44 28 00 Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение. Отдел “Местни приходи” е с работно време от 8,00 – 17,30 часа, без прекъсване. Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище и за лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК. Лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения,че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia