начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

08 Юли 2014 г.
ОБЯВЛЕНИЯ № Об_06-89 - гр. Троян, 01.07.2014 год. за добрени плановете на новообразуваните имоти
Община Троян, област Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 53 от 27.06.2014 год. е обнародвано, че със Зап. № РД-07-69 от 13.06.2014 г. на Областен управител на област Ловеч, издадена на основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ са одобрени плановете на новообразуваните имоти за землищата на гр. Троян, с. Балабанско, с. Балканец, с. Белиш, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Горно Трапе, с. Гумощник, с. Добродан, с. Калейца, с. Ломец, с. Патрешко, с. Черни Осъм, с. Чифлик и с. Шипково, община Троян, област Ловеч. Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Ловеч до Районен съд - Троян. ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация” Изготвил: инж. Илия Гонков Главен експерт „Кадастър”
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia