начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

24 Януари 2011 г.
В Община Троян плащането на новите данъци и такси започва от 1 март
От отдел “Местни приходи” в Троян информират, че кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2011 година започва на 1 март. От тази дата и всички собственици на превозни средства - граждани и фирми с постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на Троянска община, ще могат да се издължават на касата на отдела или по банков път по сметка на община Троян в Общинска банка. От първия работен ден на 2011г. се плащат задължения за предходни периоди по всички видове данъци и патентен данък за настоящата година. Данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци ще се плаща на две равни вноски – от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. Отстъпка от 5 на сто ще бъде направена за лицата, които платят пълния размер на данъка и таксата до 30 април. Същото се отнася и за плащането на данъка върху превозните средства. Има една съществена промяна в чл. 264, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според която прехвърляне на собственост върху превозни средства ще се осъществява след представяне пред нотариуса на документ, издаден от отдел “Местни приходи”, че за превозното средство няма неплатен данък. Същият документ, издаден от Отдела / а не квитанция за платен данък/, ще се представя и при годишния технически преглед на автомобила. От тази година данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за нежилищните имоти на фирми ще бъдат начислявани върху по-високата от данъчната оценка по Приложение №2 от ЗМДТ или отчетната стойност, декларирана от собствениците. Промяната е приета с цел избягване на недобросъвестно определяне на данъчната основа за облагане с данък и такса и гарантиране на данъчните постъпления на общинските бюджети.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia