начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

17 Май 2011 г.
Бившата фирма на областния консултира проект за над 3,5 млн. лв. в Шипково
"Африт" ООД - София, ще изпълнява консултантските услуги по проекта за водния цикъл на троянското село Шипково, чиято стойност е над 3,5 млн. лв. В "Африт" е последната месторабота на областния управител на Ловешки регион Николай Нанков, преди да бъде назначен на длъжността. "Африт" ООД е консултантска компания, предлагаща комплексни услуги в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските фондове, подготовката на стратегии, анализи и бизнес планове, практическо обучение в областта на европейското финансиране. Това става видно от интернет-сайта на фирмата. Клиенти на дружеството са общини от няколко области в България, сред които и Ловешка. Досега фирмата не е консултирала проект във ВиК-сектора, става още ясно от сайта. Все още не са финализирани процедурите за избор на строител и надзор по проекта "Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с. Шипково, община Троян", неразделна част от изпълнението на проект "Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково, община Троян".Проектът се реализира по Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. И двете обществени поръчки са били обявени в края на миналата година. Строително-монтажните работи, които предстои да бъдат реализирани по проекта, са разделени на три основни етапа съгласно одобрените инвестиционни проекти. Основните дейности, предвидени в проекта, са подмяна на амортизирана водопроводна мрежа, изграждане на смесена канализация за битово-фекални отпадни води и дъждовни отпадни води, както и монтиране на пречиствателно съоръжение. Прогнозната стойност за строителството е над 3,3 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е единадесет месеца. Договорът между Държавен фонд "Земеделие" и община Троян за отпускане на финансова помощ по мярка 321 на програмата бе подписан през октомври 2009 г. Проектът "Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково, община Троян" е на стойност над 3,5 млн. лв. без ДДС и със срок на изпълнение трийсет месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia