начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

01 Април 2011 г.
Одобрен проект за водния цикъл на с. Шипково - на стойност 3 529 544,00 лв. без ДДС, и със срок на
С Договор № 11/321/00627/ от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. (ЕЗФРСР), подписан между Държавен фон „Земеделие” и Община Троян, стартира изпълнението на Проект № 11/321/00627 „Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково, община Троян”, на стойност 3 529 544,00 лв. без ДДС, и със срок на изпълнение 30 (тридесет) месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ. Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на условията за живот и средата за развитие на бизнеса на Община Троян, и по конкретно в село Шипково, посредством подобряване достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Основните дейности предвидени в проекта са: Подмяна на амортизирана водопроводна мрежа, изграждане на смесена канализация за битови-фекални отпадни води и дъждовни отпадни води както и монтиране на пречиствателно съоръжение. Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проект „Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково, община Троян”. ще се изпълняват от „АФРИТ” – ООД, гр. София Обявени са две обществени поръчки за избор на изпълнител с предмет: 1.Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с.Шипково, община Троян” 2.„Упражняваме на строителен надзор на дейности по реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с. Шипково, община Троян”
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia