начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

05 Март 2020 г.
Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково
На 18.02.2020 г., съгласно изискванията на Закона за концесиите, в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана обявата за концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян. Обявлението е публикувано и в Националния Концесионен регистър. Припомняме, че с Решение № 21./19.12.2019 г. Общински съвет-Троян одобри решението на Кмета на Община Троян за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян“. На официалната страница на Община Троян е създадена специална секция – „Концесия“, в раздел „Общинска собственост“, на която също ще е достъпна цялата документация (http://troyan.bg/obshtinska-sobstvenost/koncesia.html). Обявата предстои да бъде публикува в местни и национални вестници, с цел да достигне до максимално широк кръг от хора. Припомняме някои от основните параметри на концесията, които са следните: Наименование: Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч. Вид на концесията - за строителство и управление с предмет: - строителство в съответствие с предвижданията на действащия ПРЗ, изразяващо се в извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване (разваляне) на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих; - управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги. Срок на концесията – 32 години с възможност за удължаване с до 10 години. Прогнозна стойност на концесията - 20 043 000 лв. Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз. Първоначални инвестиции от концесионера през първите три години общо 2 956 000 лв. Повече информация: https://troyanexpress.com/2020/02/obyavena-e-kontsesiata-v-s-shipkovo/?fbclid=IwAR33TkQB6PLZbfH4nSdZkV8hdAATfaWFtcLQvuXoQvpEanuuU5PN8rYgeN4
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia